Jaki sterownik chcesz naprawić

Wybierz kategorię naprawa sterownikow

Ogólne warunki ELTRONIC.
Dotyczy między firmą ELTRONIC a klientem. Składając zamówienie klient akceptuje nasze warunki.

1. Zakres usług:
Naprawa elektronicznych i elektromechanicznych elektronika samochodowa usterek fabrycznych.

2. Zamówienia, dostawa i płatność.
Zlecenia napraw przedstawiane są ustnie, telefonicznie, pisemnie bądz przy użyciu formularza zlecenia naprawy znajdującego się na stronie firmowej eltronic24.pl . Wypełnienie formularza zamówienia nie jest wiążące, natomiast otrzymanie od klienta częsci droga pocztową bądz osobiście jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 • Warunki cenowe są dostępne  w cenniku ceny są stałe.
  Wyjątkiem  zmiany ceny jest nietypowa naprawa dodatkowy czas pracy zlecenia np: naprawa „po kims” , uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenia nietypowe dla specyfikacji danej naprawy uszkodzenia mechaniczne, programowe wykonane przez osoby trzecie lub spowodowane sprawą losową. itp. W takim przypadku firma Eltronic ma obowiązek uzgodnienia kosztów naprawy z klientem, przed podjęciem naprawy/wymiany, o ile jest to możliwe zgodnie ze specyfikacjami oraz warunkami technicznymi.
 • Czas naprawy/wymiany w firmie ELTRONIC. Czas naprawy na wysyłkę od 1 do 3 dni. Naprawa na miejscu od 1 do 8 godzin. Czas naprawy może ulec nieznacznemu wydłużeniu w zależności od obłożenia pracy dlatego zalecana jest konsultacja telefoniczna w celu indywidualnego określenia czasu naprawy. Zastrzegamy sobie prawo o przedłużenie naprawy o 1 dzień roboczy bez podania przyczyny.
 • Jeżeli w trakcie lub po zakończeniu naprawy/wymiany części, klient zdecyduje sie zrezygnować ze zlecenia dla firmy ELTRONIC, jest z obowiązany do uiszczenia kosztów związanych z podjęciem naszych działań. Koszty te, są ustalanie indywidualnie.
  Naprawy po „kims” , koszty próby napawy bezwrotne określone w cenniku.
  W momencie otrzymania przez firmę ELTRONIC części od klienta jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, w przypadku wycofania klient ponosi koszty przesyłek kurierskich.
  Jeżeli klient nie odbierze części drogą wysyłkową od firmy ELTRONIC, niezależnie czy jest to przesyłka płatna za pobraniem czy wolna od opłaty, kolejne nadanie przesyłki na życzenie klienta będzie zrealizowane wyłącznie po przedpłacie na konto bankowe.  W wypadku kiedy klient nie zażyczy sobie zwrotu części, bądź jej nie odbierze w czasie dłuższym niż 6 miesięcy (od odebrania części przez firmę ELTRONIC) firma ELTRONIC nie ma obowiązku dalszego przechowywania części, oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty.

Firma ELTRONIC, NIE PONOSI odpowiedzialności za straty bądź uszkodzenia wynikłe podczas transportu lub wysyłki towaru/części.

Płatności za usługi/wymiany, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za pobraniem dostawy od podmiotu dostarczającego, lub za przedpłatą na konto bankowe.

3. Wymiany na życzenie.
W wypadku wymiany części na życzenie klienta, firma ELTRONIC jest zobowiązana TYLKO odpłatnie dostarczyć dla klienta sprawną, używaną lub nową częśc, zamienną dla pierwotnego urządzenia. Firma ELTRONIC nie gwarantuje oraz, nie odpowiada za niepoprawne funkcjonowanie pojazdu pomimo wymiany wyżej wymienionej części.

4. Kalkulacja kosztów.
Szacunki dotyczące kosztów napraw/wymian, są bezpłatne i mogą zostać przekazywane do klienta ustnie telefonicznie bądź E-mailem,

5. Gwarancja
Dowodem oraz podstawą uznania gwarancji jest KARTA GWARANCYJA, PARAGON – FAKTURA oraz nienaruszone plomby gwarancyjne oraz sterownik .

Okres gwarancji na usługi napraw jest zależne od naprawianej części.
Otwarcie części wiąże się z utratą gwarancji oraz rozwiązaniem umowy między klientem a firmą Eltronic. Okres gwarancji rozpoczyna sie od dnia zakończenia naprawy/wymiany. Gwarancja obejmuje tylko usterki które zostały usuniete przez firmę ELTRONIC. Gwarancja nie obejmuje zwarć instalacji, przepięć  jak i w przypadku nieprawidłowego montażu, podłączenia, lub niewłaściwej obsługi przez klienta gwarancja zostaje utracona bezwarunkowo. Awarie wynikające z mechanicznych bądź elektromechanicznych przeciążeń nie podlegają gwarancji. Uszkodzenia wynikłe przez czynniki chemiczne, atmosferyczne lub siły wyższe.
Urządzenia uszkodzone przez negatywne oddziaływanie czynników, przed którymi nie zostały fabrycznie zabezpieczone np. Przed zalaniem wodą podczas powodzi, nie podlegają gwarancji o ile firma ELTRONIC nie zabezpieczyła ich na życzenie klienta.

6. Reklamacje i Zwroty
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu od 1 do 3 dni roboczych od dostarczenia części do Firmy Eltronic. Zwroty dokonywane są na podstawie dowodu sprzedaży ( faktura lub paragon) w ciągu 14 dni od otrzymania wypełnionego Formularza zwrotu który jest
dostępny na naszej stronie internetowej www.eltronic.pl.

7. Polityka Prywatności – RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI ELTRONIC.
w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
(tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie) chcielibyśmy
poinformować, że dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby
zadbać o ich bezpieczeństwo.
W ramach współpracy z naszą firmą zostały przekazane nam dane osobowe, które
przetwarzamy w celu realizowania podstawowego procesu realizacji zamówień oraz
świadczonych usług, komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz sprzedażowych i
marketingowych. Państwa dane, przetwarzamy na zasadzie dobrowolności. Pamiętaj, że tę
zgodę, jak i inne wyrażone przez Ciebie zgody, możesz wycofać w każdym czasie kontaktując
się z ELTRONIC Mateusz Krause-Lis w szczególności poprzez email: eltronicbiuro@gmail.com
lub, pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem telefonu 500-812-
996, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego przed wycofaniem
zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że:
1. Administratorem danych jest ELTRONIC Mateusz Krause-Lis, z siedzibą w
Rumia, przy ul. ŁOKIETKA 2 B

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email:
eltronicbiuro@gmail.com telefonicznie pod numerem 500-812-996 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: eltronic24@gmail.com lub pisemnie na adres
siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizowania składanych przez Państwa zamówień oraz realizacji świadczonych usług,
 • komunikacji marketingowej, zawierania umów marketingowych oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści
 •  komunikacji marketingowej, zawierania umów marketingowych oraz prowadzenia analiz
  marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści
  marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
  administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych
  dotyczących towarów i usług administratora pocztą tradycyjną lub mailową
 • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
  przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony
  interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na
  umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku
  odstąpienia od umowy (zwrotu towaru)
 • w celu wystawienia dokumentu sprzedaży -faktury, oraz prawidłowego wykonywania
  obowiązków rachunkowo – podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
  wykonywanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego zakres
  danych, które musi zawierać faktura. Podanie danych jest dobrowolne , jednak
  niezbędne do wystawienia faktury.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług transportowych (firmy kurierskie),
dostawcom usług rachunkowo-księgowych, w celu prawidłowego działania firmy. Dostęp
do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz podmiot współpracujący
obsługujący system informatyczny, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe
związane z wystawieniem faktury bądź/i z wysyłką lub dostępem do informacji o okresie
gwarancyjnym i informacji o naprawie bądź sprzedaży.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy
pomiędzy firmami. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są
przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz
marketingowych oraz w celu analitycznym i statystycznym, dane będą przetwarzane do
czasu cofnięcia powyższych zgód lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w tym celu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu komunikacji marketingowej oraz
prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, dla których podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Ponadto, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora, wskazanym w pkt. 4 lit. c, oraz względem przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w pkt. 4 lit. d.

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia.

10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług
jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, z wyłączeniem danych,
oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych
oznaczonych jako obowiązkowe będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.11. Naprawiamy usterki fabryczne wysyłając do nas sterownik akceptujesz regulamin. Firma nie ponosi kosztów związanymi z nieudaną naprawą. Klient podejmuje ryzyko na własną odpowiedzialność gdyż naprawiamy produkty z wadami fabrycznym i zawsze istniej minimalne ryzyko nie udanej naprawy.

Firma ELTRONIC nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą gwarancyjną, w szczególności wynajmu pojazdów samochodowych, kosztów autoholowania, kosztów montażu i demontażu podzespołów czy tez Aut zastępczych itp.

Firma ELTRONIC zastrzega sobie prawa zmian i roszczeń dla niniejszego regulaminu.

To top