Eltronic24.pl - Naprawiamy elektronikę samochodową. Czyszczenie DPF. Serwis klimatyzacji.

wejdź do sklepu

0100    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza 
0101    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza 
0102    Sygnał z przepływomierza powietrza za niski 
0103    Sygnał z przepływomierza powietrza za wysoki 
0104    Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza – usterka pojawia się okresowo 
0105    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 
0106    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 
0107    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 
0108    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 
0109    Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP 
0110    Czujnik temperatury powietrza zasysanego 
0111    Czujnik temperatury powietrza zasysanego 
0112    Czujnik temperatury powietrza zasysanego – sygnał za niski 
0113    Czujnik temperatury powietrza zasysanego – sygnał za wysoki 
0114    Czujnik temperatury powietrza zasysanego – usterka pojawia się okresowo 
0115    Czujnik temperatury silnika 
0116    Czujnik temperatury silnika 
0117    Czujnik temperatury silnika – sygnał za niski 
0118    Czujnik temperatury silnika – sygnał za wysoki 
0119    Czujnik temperatury silnika – usterka pojawia się okresowo 
0120    Czujnik położenia przepustnicy 
0121    Czujnik położenia przepustnicy 
0122    Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do masy 
0123    Czujnik położenia przepustnicy – zwarcie do plusa zasilania 
0124    Czujnik położenia przepustnicy – usterka pojawia się okresowo 
0125    Czujnik temperatury płynu chłodzącego 
0126    Czujnik temperatury płynu chłodzącego 
0129    Nieprawidłowe działanie zaworu EGR 
0130    Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l 
0131    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski – mieszanka za uboga 
0132    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za wysoki – mieszanka za bogata 
0133    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0134    Regulacja poza zakresem /'brak sygnału sondy ? l 
0135    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l 
0136    Sygnał sondy ? 2 za wysoki 
0137    Sygnał sondy ? 2 za niskie 
0138    Napięcie w obwodzie sondy ? 2 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania 
0139    Sygnał sondy ? 2 zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0140    Brak sygnału sondy ? 2 
0141    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 
0142    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3 
0143    Sygnał sondy ? 3 za niskie 
0144    Napięcie w obwodzie sondy ? 3 za wysokie – zwarcie do plusa zasilania 
0145    Sygnał sondy ? 3 zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0146    Brak sygnału sondy ? 3 
0147    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 
0150    Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? 2 
0151    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za niski – mieszanka za uboga 
0152    Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) za wysoki -mieszanka za bogata 
0153    Sygnał sondy ? l (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0154    Brak sygnału sondy ? l (rząd cylindrów 2) 
0155    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? l (rząd cylindrów 2) 
0156    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) 
0157    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za niski 
0158    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) za wysoki 
0159    Sygnał sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0160    Brak sygnału sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) 
0161    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 2 (rząd cylindrów 2) 
0162    Nieprawidłowy sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) 
0163    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za niski 
0164    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) za wysoki 
0165    Sygnał sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) zmienia się za wolno – sonda zestarzona 
0166    Brak sygnału sondy ?3 (rząd cylindrów 2) 
0167    Uszkodzenie w obwodzie grzania sondy ? 3 (rząd cylindrów 2) 
0170    Nieprawidłowy skład mieszanki – mieszanka za uboga lub za bogata 
0171    Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń 
0172    Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń 
0173    Nieprawidłowy skład mieszanki (rząd cylindrów 2) – mieszanka za uboga lub za bogata 
0174    Mieszanka za uboga dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2) 
0175    Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2) 
0176    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki 
0177    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki 
0178    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki – sygnał za niski 
0179    Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki – sygnał za wysoki 
0180    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A 
0181    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A 
0182    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – sygnał za niski 
0183    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – sygnał za wysoki 
0184    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A – usterka pojawia się okresowo 
0185    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B 
0186    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B 
0187    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – sygnał za niski 
0188    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – sygnał za wysoki 
0189    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa B – usterka pojawia się okresowo 
0190    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy 
0191    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy 
0192    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za niski 
0193    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – sygnał za wysoki 
0194    Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy – usterka pojawia się okresowo 
0195    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego 
0196    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego 
0197    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – sygnał za niski 
0198    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – sygnał za wysoki 
0199    Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury oleju silnikowego – usterka pojawia się okresowo

eltronic na allegro
gwarancja

W formie pisemnej oraz plomby na naprawionym module. Gwarancja obejmuje okres od 12 do 24 miesięcy.

© 2019 / Eltronic Rumia